ISDEV Homepage

Research@MISDEV

MISDEV13

 1.   Ahmad Saiful Rahman Ab Rahim
-  Ekonomi Politik Pembangunan Berteraskan Islam di Kelantan 1990-2013
-   Supervisor: Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh

  2.   Ahmad bin Kasim
-   Konsep Syura dan Aplikasi Dalam Institusi Parlimen di Malaysia-Suatu Analisis Dari Perspektif Proses Membuat Keputusan Parlimen Ke-12
-   Supervisor: Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh


  3.   Siti Es Husnina Bujang
-   The Realization of Negara Zikir (Zikir Nation ANBD): A Study of Development Religious Approach
-   Supervisor: Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh


  4.   Sofyatul Azlyn Sharifuddin
-   Filem Islamik di Malaysia: 7 Petala Cinta Daripada Perspektif Pengurusan Perkhidmatan Islam
-   Supervisor: Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh

 5.   Abdul Malik Ramli
-   Falsafah Pembangunan Berteraskan Islam: Ban Nua
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi


  6.   Siti Romilah Mat Yajid 
-   Fasa Kedua Pemerintahan Kerajaan Pas: Kajian Terhadap 100 Hari Pimpinan Datuk Ahmad Yaacob
-   Supervisor: Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh


  7.   Mohd 'Adli Zahri
-   Penentu pemilihan Pelaburan Unit Amanah Islam Dalam Kalangan Pelabur Muslim
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

 8.   Mohammad Syukri Jalil
-   Sambutan Takaful Daripada Pengguna Bukan Muslim Ban Nua
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

  9.   Rashid
-   Perjanjian Hibah Kepada Orang Champa
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

 10.   Farahdina Fazial
-   Penjanaan Pembiayaan Pembangunan Yayasan Al-Nadhoh Melalui Instrumen Waqaf
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

 11.   Mohamad Zulfakhairi Mokhtar
-   Kecenderungan Mewakaf Tunai Dalam Kalangan Staf Muslim USM
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

 12.   Mohamad Sarkawi Mohamad Salleh
-   Konsep Musyarakah Mutanaqisah Satu Penilaian Syariah
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

 13.   Mahirah Ramli
-   Penetapan Kadar Had al-Kifayah Dalam Pengagihan Zakat: Kajian Kes MAIDAM
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

 14.   Muhammad Anas Ibrahim
-   Taksiran Zakat Pertanian Usahawan Padi di Malaysia Antara Fatwa dan Realiti Semasa 
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

 15.   Nurul 'Aqidah Moklis
-   Analisis RMK10 Menurut Prinsip Kewangan Nabi Yusuf A.S
-   Supervisor: Dr. Zahri  Hamat

 16.   Nooramira Ghazali
-   Potensi Zakat Dalam Pendidikan Golongan Fakir Miskin
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

 17.   Fathin Amalina Yaacob
-   Kaedah dan Strategi Pengurusan Ekonomi Islam Dalam Sistem ar-Rahnu Bank Rakyat Malaysia
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

 18.   Nur Aniyah Saidin
-   Prinsip-prinsip Pembangunan Berteraskan islam Dalam Tafsir al-Azhar
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

 19.   Syaidatana Siti aishah Ab Aziz
-   Pendekatan Al-Wasatiyyah: Konsep dan Realisasi
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

 20.   Azuraanisah Jamid
-   Perbezaan Media Dalam Pelaporan Berita Keagamaan: Kajian Perbandingan Antara Akhbar UM Dengan Harakah
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

  21.   Norhidayati Nadiha Mukri
-   Kepimpinan Dalam Pembangunan: Pengajaran Daripada Beberapa Gazwah Rasulullah SAW
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

  22.   Siti Nur Afiqah Shafie
-   Asas Penilaian Halal: Kajian Kes di Persatuan Pengguna Pulau Pinang
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

  23.   Siti Arinah Ahmad
-   Pelan Pembangunan Pendidikan Negara (2013-2025): Analisis Berdasarkan Imam al-Ghazali
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

 24.   Nurul Farhana Yahaya
-   Pembangunan Insan Bercirikan Ibad al-Rahman Melalui Surah al-Furqan
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

 25.   Siti Mastura Muhammad
-   Konsep Kepenggunaan: Analisis Berdasarkan Zaman rasulullah SAW
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

 26.   Siti Nor'Ain Mayan
-   Analisis Qadi al-Qadat Dalam Biro Pengadilan Awam di Malaysia
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 27.   Syafiqah Ismail
-   Model Pengurusan Rohani di Rhaudatus Sakinah dari Aspek Tasawwur
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 28.   Nurul Izza Abdul Aziz
-   LGBT: Persepsi N60 dan Implikasi Hak Kebebasan Terhadap Pembangunan Berteraskan Islam
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

  29.   Nurul Suhada Ismail
-   Konsep Kependudukan Dalam Teori Pembangunan Lazim: Analisis Dari Perspektif Pembangunan Islam
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 30.   Siti Sakinah Syed Hamzah
-   Implementasi Konsep Musafir Dalam Pelancongan Islam
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 31.   Nur Afifah Abu Hassan
-   Pengukuran Nilai Kerjaya Pekerja Muslim di Institusi Pembangunan Berteraskan Islam
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 32.   Noor Hidayah Samsudin
-    Analisis Kaedah Pengurusan Motivasi Pekerja di TV Al-Hijrah
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 33.   Wan Nornajwa Wan Othman
-   Pengurusan Insaniah di Institusi Islam Berdasarkan Surah Luqman
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 34.   Nurul Jannah Ja'afar
-   Perlaksanaan Prinsip Patuhi Syariah Dalam industri Perhotelan: Kajian Kes Hotel Tabung Haji, Pulau Pinang
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 35.   Ashikin Ismail
-   Hutang Mengikut Perspektif Islam: Kajian Kes PTPTN
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

 36.   Hairul Azuan Abas
-   Institusi Masjid dan Survival Minoriti Muslim: Kajian Kes di Singapura
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

 37.   Muhammad Mu'adz Mohd Saufee
-   Praktik Governance Khalifah Umar Abdul Aziz: Kajian Kes di Pulau Pinang 2008-2013
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

 38.   Mohamad Shamfariza Ab Halim
-   Urus tadbir Kerajaan Kelantan Dalam Kelestarian Institusi Pondok
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar
MISDEV12


1.    Abang Mohd Razif Abang Muis
- Kaedah Pembangunan Insan di Institusi Pengajian Tinggi Islam Swasta (IPTIS) di Malaysia: Kajian Kes di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
- Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

2.    Ahmad Shaifful Anuar Ahmad Shukor
- Potensi Wakaf Pendidikan Tinggi Malaysia
- Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

3.    Che Nurmahirah Che Ghaffar
- Kepimpinan dan Kepengikutan Dalam Pengurusan Insaniah: Kajian Berdasarkan Sirah Rasulullah SAW
- Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

4.    Farah Farhana Johari
- Analisis Pernyataan Visi dan Misi Institusi Pembangunan Berteraskan Islam di Malaysia
- Supervisor Dr. Fadzila Azni Ahmad

5.    Hassan Abd. Hamid
-  Urban Development Based on Madinah Development Principles: The Lebuh Acheh Case Study
-  Supervisor: Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh

6.    Khairul Izuan Ab. Aziz
-   Zakat Perniagaan Dalam Kalangan Peniaga Kecil: Kajian Kes di Pasar Besar Siti Khadijah (PBSK) Kelantan
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

7.    Mastura Syamsudin
-   Imej Institusi Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Media Bercetak Arus Perdana di Malaysia
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

8.    Mohd Hafez Sabri
-   Kaedah Pembangunan Insan Berteraskan Islam: Tumpuan Khusus Berdasarkan Surah al-Mukminun
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

9.    Mohd Syahmi Mohd Miswan
-   Dalālat Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam
-   Supervisor: Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh

10.   Mohd Syahmir Alias
-   Konsep Saintifik Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam: Analisis Pemikiran Ibn al-Haytham
-   Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

11.   Noor Aini Mohd Salleh
-  Imej Institusi Pembangunan Berteraskan Islam: Tanggapan Pelajar Universiti Sains Malaysia Terhadap Imej Jakim
-  Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

12.   Nor Asariah Ilias
-  Pelaburan Wang Zakat dari Perspektif Ahli Majlis Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang di Majlis Ugama dan Adat Resam Melayu Pahang (MUIP)
-  Supervisor: Dr. Zahri Hamat

13.   Normaisarah Mohammad Zahari
-  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kelestarian Usahawan Kecil Wanita Muslim di Pasar Besar Siti Khadijah (PBSK), Kota Bharu, Kelantan
-  Supervisor: Dr. Zahri Hamat

14.   Nurul Izzah Md. Rodzi
-  Sikap Waris Terhadap Pentadbiran Harta Pusaka Kecil: Kajian di Unit Pembahagian Harta Pusaka
-  Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

15.   Nurul Nadiah Md Salleh
-  Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pembangunan Berteraskan Islam: Pengalaman Imam al-Syafi’iy
-  Supervisor: Dr. Mohd Shukri Hanapi

16.   Rhodhiyah Johari
-  The Concept of Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur: Views From Selected Contemporary Scholars in Malaysia
-  Supervisor: Profesor Dr. Muhammad Syukri Salleh

17.   Surita Hartini Mat Hassan
-  Potensi Wakaf Dinar Emas: Analisis Pengalaman Wakaf Dinar Emas Zaman Uthmaniyah
- Supervisor: Dr. Zakaria Bahari


MISDEV11

18.   Abdullah Mohd Noor
- Pengurusan Perniagaan Saudara Baru: Kajian Kes di Pulau Pinang.
- Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

19.   Azreen Hamiza Abdul Aziz
- Islamic Aset Management: An Analysis Of Its Contemporary Concept.
- Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

20.   Dalfiza Mohd Yusof
- Faktor-faktor Penerimaan Pembiayaan Perumahan Musyarakah Mutanaqisah dalam Kalangan Pengguna Muslim Terengganu Selatan.
- Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

21.   Imroatussholehah Mohammad Sholeh
- Tadbir Urus Anak Tidak Sah Taraf Dalam Kalangan Masyarakat Muslim: Kajian Kes Jabatan Kebajikan Masyarakat Pulau Pinang.
- Supervisor Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

22.   Intan Nursyuhada  Muhammad Nasir
-  Politik Kelestarian Sisters in Islam: Analisis daripada Perspektif Pihak Luar.
-  Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

23.   Khairunnisa Mansor
-   Prinsip-prinsip Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Sirah Rasulullah SAW dengan Rujukan Khas Rahiq al-Makhtum.
-   Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

24.   Marhamah Ishak
-   Pemikiran Pembangunan Berteraskan Islam Hassan Al Banna Dalam Majmu’ah Ar- Rasail.
-   Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

25.   Mohd Hanif Hazahari
-   Pembiayaan Islam Dalam Koperasi Masjid: Kajian Kes di Koperasi Masjid Ban Nua, Thailand.
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

26.   Muhammad Haris Riyaldi
-   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Asnaf di Baitulmal Aceh,  Indonesia.
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

27.   Muslihah Mazlan
-   Kaedah Pengurusan Disiplin Pelajar di Institusi Pendidikan Islam: Kajian Kes Pondok Bustanul Arifin, Banting,Selangor.
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

28.   Norazilawati Md. Dahlal
-  Piawaian Halal Ms1500:2009: Kajian Dari perspektif Tasawur Pembangunan Berteraskan Islam.
-  Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

29.   Norhazriah Mohamed@Ismail
-  Persepsi Pelajar Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kurikulum Program Ulul Albab: Kajian Kes Sekolah Menengah Imtiaz, Terengganu.
-  Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

30.   Nurul Ain Zainul Abidin
-  Pelaksanaan Pengurusan Asas-asas Kualiti Peribadi dalam Kehidupan Nabi Muhammad SAW.
-  Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

31.   Rohida Ismail
-  The Criteria Of Asnaf and Mechanisme of Zakat Distribution in Kitab Al-Amwal.
-  Supervisor: Dr. Zahri Hamat

32.   Sakinatul Raadiyah Abdullah
-  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Pelajar UiTM Pulau Pinang Terhadap Pembiayaan Ujrah oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).
-  Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

33.   Wafdi Auni Mohamed
-  Dinamisme Pengagihan Zakat Produktif: Kajian Kes di Ban Nua,Thailand.
-  Supervisor: Dr. Zahri Hamat

34.   Widad Mat Ali
-   Dasar Wanita Kelantan Daripada Perspektif Maqasid Al-Syariat.
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

35.   Yusra Omar
-   Kaedah Pengurusan Kemiskinan Berteraskan Islam dalam Zaman Pemerintahan Umar Ibn al-Khattab.
-   Supervisor: Prof. Muhammad Syukri Salleh

MISDEV10

36.   Juniza Mohamad Johari
-   Sambutan Pelajar Muslim di Universiti Sains Malaysia (USM).
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

37.   Norazira Ali
-   Kepimpinan Menurut Islam: Kajian Kes Strategi Kepimpinan Anwar Ibrahim Dalam Abim (1974-1984).
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

38.   Nurhidayah Marzuki@Yahaya
-   Kaedah Pengurusan Tauhidik: Kajian Kes Di Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia (YaPEIM).
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

39.   Nur Ilani Mat Nawi
-   Aplikasi Algebra Dalam Kaedah Penyelidikan Berteraskan Islam.
-   Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

40.   Siti Nuraisyah Hashim
-    Agihan Dana Zakat Kepada Non-Muslim: Analisi Pandangan Ulama Di Himpunan Ulama Dayah Aceh, Indonesia.
-   Servisor: Dr. Zahri Hamat

41.   Shahirah Said
-   Prinsip-prinsip Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Ihya’ Ulumuddin.
-   Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

42.   Fairus Ridzuan Abd Jalil
-   Pembangunan Rohani Berasakan Zikir: Kajian Berdasatkan Kitab Al- Adhkar Oleh Imam Al-Nawawi.
-   Supervisor: Prof. Madya Dr. Noor Shakirah Mat Akhir

43.   Meor Hezbullah Meor Abd. Malik
-    Memperkasa Pembangunan Harta Wakaf Khas Melalui Istibdal: Kajian Kes Di Majlis Agama Islam Pulau Pinang.
-    Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

44.   Siti Rushada Md. Zainudin
-   Kaedah Pengurusan Tauhidik Akademi Pengurusan YaPEIM: Analisis Epistemologi dan Tasawur Dari Perspektif Islam.
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

45.   Teuku Surya Darma
-   Perancangan Kewangan Awam Nabi Yusuf A.S.
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

46.   Taha Mohd Omar
-   Islamic Management Of Poverty: An Application Of Muhammad Syukri Salleh’s Thought On The Case Of People’s Defend Cooperative (Kobera) Penang.
-   Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

47.   Nurul Huda Yacob
-   Konsep Al-Wasatiyyah dalam Gagasan 1Malaysia.
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

MISDEV09

48.   Abdullah Fahimy Abu Bakar
-   Pengurusan Air Secara Islam.
-   Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

49.   Aimi Nadhirah Mohd Nodir
-   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejayaan Usahawan Asnaf Di Lembaga Zakat Selangor (LZS).
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

50.   Aniza Elias
-   Persepsi Masyarakat Setempat Terhadap Tabika Perpaduan dan Tabika Tahfiz Fitrah Dalam Membentuk Pembangunan Akhlak Kanak-kanak.
-   Supervisor: Dr. Shaik Abdullah Hassan Mydin

51.   Azrin Ibrahim
-   Pelaksanaan Hisbat: Analisis Sejarah dan Kajian Kontemporari.
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

52.   Che Khadijah Hamid
-   Pengurusan Wakaf Tunai: Kajian Kes Di Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
-   Supervisor: Dr. Jasni Sulong

53.   Imaduddin Abdul Halim
-   Kaedah Pembangunan Rohani di Sekolah-sekolah Menengah Agama Rakyat Bantuan Kerajaan Daerah Seberang Perai Utara.
-   Supervisor: Prof. Madya Noor Shakirah Mat Akhir

54.   Inke Kesumawati Adnan
-   Persepsi masyarakat Muslim Bandung Terhadap pemilihan Kad Kredit Syariah.
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

55.   Khairul Faizi Mohd Rafie.
-   Aplikasi Konsep Hybrid Dalam operasi Perniagaan Di Syarikat Takaful Malaysia Berhad (STMB).
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

56.   Ku Nor Ashikin Ku Ahmad Zamri
-   Etika Pengurusan Masa Menurut Islam: Kajian Di Pejabat Zakat Kedah.
-   Supervisor: Dr. Hasanah Abd.Khafidz.

57.   Lenny Luat
-   Kaedah Pengurusan Insan Berteraskan Islam.
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

58.   Mohd Rizal Abu Bakar
-   Perakaunan Zakat Perniagaan Di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK): Satu Analisis.
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

59.   Mohd Syakir Mohd Rosdi
-  Dr. Burhanuddin Al- Helmi Dan Pembangunan Ekonomi Politik Islam Di Malaysia.
-  Supervisor: Dr. Mohd Zaini Abu Bakar

60.   Nor Hidayah Naziha Adnan
-  Faktor-faktor Pemilihan Bank Oleh Pengguna Muslim: Satu Kajian Kes di Pulau Pinang.
-  Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

61.   Nuruleifa Noordin
-  Konsep Dan Perlaksanaan Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Perumahan: Satu Kajian Perbandingan Di Antara Maybank Islami (M) Berhad dengan Kuwait Finance House (M) Berhad.
-  Supervisor: Dr. Mastura Jaafar

62.   Puti Nurhendrawaty Hasman
-  The Islamic Religious Elite’s Perceptions on Ethnic Integration Policy (EIP) in Singapore.
-  Supervisor: Dr. Mohd Nizam Sahad

63.   Salimah Yahaya
-   Strategi Pemasaran dan Hubungan Dengan Pemilihan Pelanggan di Ar-Rahnu YaPEIM
-   Supervisor: Dr. Nailul Murad Mohd. Nor

64.   Shafiza Shaari
-   Standard Pensijilan Halal Malaysia MS1900: 2005: Analisis Dari Perspektif Pengurusan Pembangunan Islam.
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

65.   Shahir Akram Hassan
-   Kaedah Pengumpulan Hadith: Satu Kaedah Pengumpulan Data.
-   Supervisor: Prof. Muhammad Syukri Salleh

66.   Siti Syuhada Mohamad
-   Tadbir Urus Hab Halal: Analisis Persepsi Kakitangan Organisasi Hab Halal Jabatan Hal
-   Supervisor: Dr. Mohd Zaini Abu Bakar

67.   Tuan Azura Raja Ismail
-   Kaedah Pembentukan Sahsiah Pekerja Oleh Pihak Pengurusan HPA Industries Sdn. Bhd: Satu Analisis.
-   Supervisor: Dr. Suhaila Abdullah


MISDEV08

68.   Ahmad Anwar
-   Persepsi Ahli Jemaah Terhadap Khutbah jumaat Di Masjid Al- Malik Khalid, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
-   Supervisor: Prof Madya. Abd. Fatah Che Hamid
69.   Emy Norlyana
-   Sambutan Terhadap Sistem Pajak Gadai Islam di Pulau Pinang: Satu Kajian Perbandingan Antara Al-Rahnu Bank Rakyat dan Bank Al-Rahnu YaPEIM.
-   Supervisor: Dr. Tajul Ariffin

70.   Hasliza Saad
-   Penglibatan Wanita Dalam Pembangunan Berteraskan Islam: Satu Kajian di Lembaga Tabung Haji Pulau Pinang.
-   Supervisor: Dr. Fatan

71.   Ismail Shafiee
-   Polemik Islam Hadhari: Satu Analisis
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

72.   Maizatul Mazwa
-   Pengurusan Dakwah di Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
-   Supervisor: Dr. Mohd Nizam

73.   Mohd Amin
-   Pelaksanaan Ibadah Haji Melalui Pinjaman Qardhul Hasan: Satu Analisis Polemik.
-   Supervisor: Dr. Atikullah

74.   Mohd Zulhafiz
-   Kepatuhan Pembayar Zakat Fitrah di Kota Setar: Satu Kajian Persepsi.
-   Supervisor: Dr. Nailul

75.   Norafizah
-   Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Insurans Kesihatan Pelajar Ijazah Tinggi: Perbandingan Antara Takaful dan Insurans Konvensional di Universiti Sains Malaysia.
-   Supervisor: Dr. Zakaria Bahari

76.   Radieah Mohd Noor
-   Unsur-unsur Prinsip Pembangunan Berteraskan Islam Dalam Muqaddimah Ibn Khaldun.
-  Supervisor: Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh

77.   Salmiah Mohd
-   Wasiat dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Faraid.
-   Supervisor: Dr. Jasni Sulong

78.   Salwa Zakaria
-   Kaedah Pengurusan Harta Sepencarian di Amanah Raya Berhad Alor Setar,Kedah
-   Supervisor: Dr. Hasanah Abd. Khafidz

79.   Shereeza Mohamed Saniff
-   Management of Human Resource Development in the Islamic Religious Council of Singapore.
-   Supervisor: Dr. Fadzila Azni Ahmad

80.   Suraya Jaafar
-   Pandangan Beberapa Pemimpin PAS Terpilih Terhadap Islam Hadhari.
-   Supervisor: Dr. Mohamad Zaini Abu Bakar

81.   Wan Norhaniza Wan Hasan
-   Kesan Agihan Zakat Terhadap Golongan Asnaf Miskin Produktif Di Daerah Seberang Prai.
-   Supervisor: Dr. Zahri Hamat

82.   Zaleha Embong
-   Pemikiran Pembangunan Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik mat: Antara Idealisme dan Realiti
-   Supervisor: Prof. Madya Dr. Noor Shakirah

No comments:

Post a Comment